KARIN DUVARI VE KASIK FITIKLARI

Karın içi organlarının; karın duvarının zayıf noktalarından, karnın dışına geçmesine fıtık denir.
Fıtıkların %75’i erkeklerde, %25’i kadınlarda görülür. Fıtık görülme sıklığı yaşla artar. İnguinal herniler (kasık fıtığı) erkeklerde kadınlara göre 9 kat daha sık görülür. Hem erkek, hem de kadınlarda en sık inguinal bölgede fıtık görülür. İnsizyonel herniler (kesi yeri fıtığı) ve umblikal herniler (göbek fıtığı) diğer görülen fıtık tipleridir.

İnguinal herni (Kasık fıtığı):
Fıtıkların yaklaşık %75’i kasık bölgesinde gelişir. İnguinal hernilerin %90’ı erkeklerde görülür. Erkeklerin %25’inde ve kadınların %2’sinde yaşamlarının herhangi bir döneminde inguinal herni gelişir.

Nedenleri nelerdir?

İnguinal kanal kenarındaki doğumsal veya sonradan oluşan zayıflıktan kaynaklanır.

Belirtileri nelerdir?
⦁ Kasık bölgesindeki deri altında beliren şişlik,
⦁ Fıtık bölgesinde ağrı,
⦁ Bir şey kaldırırken veya öne doğru eğilirken kasık bölgesinde rahatsızlık hissi

Tedavisi Nasıl Yapılır?
Kasık fıtıklarının ameliyat harici bir tedavi yöntemi yoktur.Günümüzde laparoskopik ve açık cerrahi prosedürlerle tedavisi yapılmaktadır.Özellikle nüks yani tekrar eden fıtıklrda ve iki taraflı fıtıklarda laparoskopik yöntem daha çok tercih edilmektedir.Daha küçük kesilerden yapılıp, bu nedenle de ameliyat sonrası ağrının ve işe dönüşün kısa sürede olmasından dolayı laparoskopik yöntem daha çok tercih edilmektedir.
Laparoskopik yöntemde ameliyat genel anestezi altında 3 küçük delikten yapılmaktadır.Yapılan operasyonda özellikli durumlar(önceki operasyonlardaki yama reddi)haricinde mutlak yama protez kullanılmaktadır.

Umblical Herni(göbek fıtığı)
Kasık fıtığında olduğu gibi göbek deliğindeki konjenital zayıflıktan zorlamayla beraber oluşur. Özellikle yeni doğan bebeklerde, şişman veya çok doğum yapmış kadınlarda sık görülür. Çocuklarda görülen ve çapı 2 cm’den küçük olan umblikal hernilerin çoğu 4 yaşına dek kendiliğinden kapanır. Bu nedenle çapı 2 cm’den büyük olan ve 4 yaşına dek kapanmayan umblikal herniler ameliyat edilmelidir.
Belitileri Nelerdir?
Göbek bölgesinde şişlik ve ağrı olur.
Tedavisi Nasıldır?
Açık veya laparoskopik yöntemle tedavisi yapılmaktadır.
İnsizyonel Herni(Kesi Yeri Fıtığı)

Daha önce geçirilmiş ameliyatı olan hastaların eski ameliyat yarası bölgesinde gelişen fıtıklardır.Hastaya ve cerraha bağlı nedenlerle gelişebilir.Tedavisi yine cerrahidir.Diğer fıtıklardan farkı geçirilmiş ameliyat bölgelerinde olduğu için daha büyük fıtıklardır.Fıtık onarımı daha zor ve zahmetlidir.
Fıtık Ameliyatı Sonrası Yapılacaklar?
Ameliyat sonrası pansumanlar atlanılmayacak ve konulan yamanın nüfuz edmesi zaman alacağında 3-6 ay kadar karın kaslarını zorluycak egzersiz ve aktivasyonlardan uzak durulacaktır.Bir sure hastaların özel korseler kullanması gerekebilir.Dikiş alma süresi 7-10.gün aralığında olmaktadır.Hastalar ameliyat sonrası 3.günde duşlarını alabilmektedirler.Konulan yamanın oluşturduğu reaksiyonla ameliyat bölgesinde birsüre ele gelen bir sertlik olabilmektedir.Spinal anestezi ile opere olan hastalar ameliyat sonrası dönemde mutlak bol sıvı tüketmelidirler.
Tedavi Yapılmaz İse Fıtıkta Risk Nedir?
Fıtıklarda şiş olarak beliren karın içi yapılar özellikle de barsaklardır.Eğer bu içerik fıtık boynunda sıkışırsa gangrene gitme ve bunun farkedilmemesi durumunda da ölüme kadar gidebilecek ağır bir tablo oluşabilir.